0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2002 A
2002 D
2002 F
2002 G
2002 J
2003 A Non disponible
Non disponible
2003 D Non disponible
Non disponible
Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2003 F Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible
2003 G Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible
2003 J Non disponible
Non disponible
Non disponible
2004 A
Non disponible Non disponible
2004 D
Non disponible
2004 F
Non disponible
Non disponible
2004 G
Non disponible
Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2004 J
Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
2005 A
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2005 D
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2005 F
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2005 G
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2005 J
Non disponible
Non disponible
Non disponible
2006 A Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2006 D Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2006 F Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2006 G Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2006 J Non disponible
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2007 A
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2007 D
Non disponible
Non disponible Non disponible
2007 F
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2007 G
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2007 J
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2008 A
Non disponible
Non disponible Non disponible
2008 D
Non disponible
Non disponible Non disponible
2008 F
Non disponible
Non disponible Non disponible
2008 G
Non disponible
Non disponible Non disponible
2008 J
Non disponible
Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2009 A
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2009 D
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2009 F
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2009 G
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2009 J
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2010 A
Non disponible
Non disponible Non disponible
2010 D
Non disponible
Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2010 F
Non disponible
Non disponible Non disponible
2010 G
Non disponible
Non disponible Non disponible
2010 J
Non disponible
Non disponible Non disponible
2011 A
Non disponible
Non disponible Non disponible
2011 D
Non disponible
Non disponible Non disponible
2011 F
Non disponible
Non disponible Non disponible
2011 G
Non disponible
Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2011 J
Non disponible
Non disponible Non disponible
2012 A
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2012 D
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2012 F
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2012 G
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2012 J
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2013 A
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2013 D
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2013 F
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2013 G
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2013 J
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2014 A
Non disponible
Non disponible Non disponible
2014 D
Non disponible
Non disponible Non disponible
2014 F
Non disponible
Non disponible Non disponible
0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00 €
2014 G
Non disponible
Non disponible Non disponible
2014 J
Non disponible
Non disponible Non disponible
2015 A
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2015 D
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2015 F
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2015 G
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible
2015 J
Non disponible
Non disponible Non disponible Non disponible